Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ


Časté otázky a odpovědi - FAQs

Jak pomoci čmelákům doma na zahradě?

Vysazovat živné rostliny pro čmeláky (seznam vhodných druhů na www.sci.muni.cz/ptacek/AFH-vypracovane-otazky/13-které-rostliny.htm), nekosit celou zahradu najednou, ale postupně, zachovávat...

Kdy může myslivec střílet na psa?

Povinnosti a oprávnění myslivecké stráže upravuje Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. Podle § 14  odstavce (1)e) je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo...

Dají se pěstovat brambory ve slámě, jak?

Pokosenou trávu nechte zavadnout (popř. použijete seno či slámu, nepoužívejte drť ze sekačky, ta spíše zahnívá), nakupte vrstvu (jako při mulčování záhonů), na seno/slámu položte sadbové brambory...

Čím je způsobeno, že se slunečnice otáčí za Sluncem a jak to že si přitom otáčení „neukroutí svůj krk“?

Schopnost otáčení za sluncem se všeobecně nazývá heliotropismus. Tento jev se ale u slunečnice odehrává hlavně u poupat a ne zcela rozvinutých květenství. Pohyb způsobují motorické buňky ve stonku...

Smím pálit listí na zahradě?

Listí nepalte! Kompostujte nebo ho odvezte jako bioodpad do Sběrného dvora v blízkosti Vašeho bydliště. Pálením při nedostatečně vysoké teplotě vznikají nebezpečné škodliviny, které unikají do...

Jaká pravidla platí při topení dřevem?

Pro hoření je důležité kvalitně vyschlé dřevo ( ideální vlhkost je okolo 20%). Pokud si dřevo připravujete sami, udělejte to již na jaře, aby dřevo stačilo řádně vyschnout. Suché dřevo poznáte...

Kam mohu odnést staré nabíječky od mobilů?

Staré nabíječky lze odnést do Sběrného dvora jako elektrošrot. Novější nabíječky zakoupené s  mobilním telefonem lze vrátit do prodejny, kde jste přístroj zakoupil.
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace